Medlemsbetingelser

Betingelserne for medlemskab

 1. Alle tantra interesserede og tantra udøvere kan blive medlem.
  Det er normalt muligt at tegne medlemsskab i døren og altid online via hjemmesiden.
 2. Som medlem accepterer du ved din indmeldelse klubbens regler og retningslinier. Og du påtager dig det ansvar der er forbundet med dette medlemsskab.
 3. Som medlem acceptere du de etiske og moralske klubanvisninger, samt “Husreglerne” hos Livetssted.dk
  der er hjemsted for Tantraklub.dk og de aktiviteter der afholdes af denne.
 4. Alle medlemmer der har betalt kontingent har adgang til klubbens arrangementer.
 5. Der afholdes fast klub aften på onsdage fra kl. 19.30 – 23.30
 6. På disse klubaftner kan man lave te og kaffe på “husets regning”.
  Og deltagerne kan frit medbringe frugt, kage, snaks m.v.
  Medlemmerne kan sidde og hygge i Opholdsstuen med disse ting.
  Der kan afvikles forskellige aktiviteter i Stjernesalen, spilles musik m.v.
  Medbring ikke drikke varer i glas og kopper i Stjernesalen, men gerne i en flaske med skruelåg, så det ikke vælter ud på madrasser og gulv.
  * Medbring gerne lagen / vådliggerlagen, badehåndklæde og andre remedier som du vil have brug for…
  Det er medlemmernes pligt at medvirke til at “sætte rummet op” lige som alle hjælper med til oprydningen, således at lokalerne kan forlades i samme stand som de blev modtaget.
  Lokalerne forlades senest kl. 24 – med mindre andet er aftalt skriftligt med Thor Sejer Weimar.
 7. Alle medlemmer forpligter sig til at vær opmærksomme og tilstedeværende i løbet af disse aftner og straks gribe ind, hvis der skulle opstå et uheld, noget spildes på gule m.v. eller et andet medlem kommer i nød og har brug for hjælp.
 8. Der kan ud over faste klub aftner aftales andre aktiviteter i samarbejde med Thor Sejer Weimar og Livetssted.dk
 9. Der er i klubben et antal “værter” som vil skiftes til at være tovholder i forbindelse med afholdelsen af de enkelte klub aktiviteter.
 10. Klub værten har den fulde autoriet i forbindelse med de arrangementer som de står for afviklingen af.
  Også i forhold til andre værter, der måtte deltage ved arrangementet, når disse netop blot er deltagere.
 11. Klub værten har i forbindelse med klub arrangementer det overordnede ansvar og skal drage omsorg for såvel afviklingen af arrangementet, lokalerne og disses indretning og udstyr, samt deltagernes adfærd og velbefindende.
 12. Som klub medlem og arrangements deltager er det dit ansvar, at have en adfærd der er i ovensstemmelse med klubbens regler og udvise almindelig god opførsel.
  Du er erstatningsansvarlig for skader som du er skyld i / medskyldig i.
 13. Thor Sejer Weimar er til enhver tid den øverste autoritet og myndighed i klubben. Og han kan til enhver tid skride ind med anvisninger og retningslinier, som skal efterleves af medlemmerne.

Medlemstyper og priser: Medlemstyper

Tegn dit medlemsabonnement her!